الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

معنی ستایش فارسی دوم دبستان

معنی ستایش فارسی دوم دبستان

ستایش: پرستیدن، شکرگزاری سرآغاز: مقدمه مونس: همدم روانم: روح م جانم شروع: آغاز نشاط: شادمانی اکنون: حالا سپاسگزارم: ممنونم پروردگار: خداوند عزیز: گرامی یاری: کمک موفّق: پیروز کشور: سرزمین پهناور، وطن، میهن پند: نصیحت زیان: ضرر معنی کلمات بخش کتاب خانه ...