الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

هم خانواده نهان چیست

هم خانواده نهان چیست

هم خانواده نهان: پنهان-نهفته معنی نهان: پدرود-بدرود- پسواز مترادف نهان: قایم- باطن- غیب- پنهان- خفی- پوشیده- خفا متضاد نهان: هویدا-آشکار- آشکارا- ظاهر نهان در فرهنگ لغت دهخدا به معنی پنهان  و همچنین نهان در فرهنگ فارسی پوشیده  و نهان در فرهنگ معین به م...

معنی بدرقه چیست

معنی بدرقه چیست

معنی بدرقه: پدرود-بدرود- پسواز مترادف بدرقه: نگهبان-مشایعت- همراهی محافظ- راهبر- رهبری- ...

متن تبریک تولد دختر دایی کوچولو

متن تبریک تولد دختر دایی کوچولو

تو وجودت واسمون یه معجزه ست مثل تو هیچ کجا پیدا نمیشه روز میلاد قشنگت میمونه توی تقویم دلم تا همیشه تولدت مبارک دختر دایی عزیزم یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد / بوی گل، نذر قشنگی نگاهت باشد و خداوند شب (night) و روز (day) و تمام لحظات / با تمام قدرت خو...

متن نوشته برای تبریک تولد اسم احمد

متن نوشته برای تبریک تولد اسم احمد

احمد جان قربان خدایی که تو رابه خانواده ما هدیه داد تولدت مبارک برادر جان! برادر نازنینم زمین در انتظار تولد یک برگمن در حال شمارش معکوس صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است تولدت مبارک احمد جان قربان خدایی که تو رابه خانواده ما هدیه داد تولدت مبار...

پروفایل سیاه و سفید دخترونه برای پروفایل (60 عکس)

پروفایل سیاه و سفید دخترونه برای پروفایل (60 عکس)

در این مطلب برای شما دوستان عزیز پروفایل سیاه و سفید دخترونه شیک برای پروفایل اماده شده است که میتوانید از آن ها برای پروفایل واتساپ،تلگرام،اینستاگرام استفاده کنید با پروفایل ناب همراه باشید : [عکس پروفایل سیاه و سفید دخترونه غمگین]عکس پروفایل سیاه و س...

هم خانواده شاکی چیست؟

هم خانواده شاکی چیست؟

هم خانواده شاکی: شکات-شکایت معنی شاکی: دادجو-گله مند- دادخواه مترادف شاکی: معترض-شکایتمند- متظلم- عارض- گلایه مند شاکی در فرهنگ لغت دهخدا به معنی شکایت و گله کننده و همچنین شاکی در فرهنگ فارسی شکایت کننده و شاکی در فرهنگ معین به معنی گله کننده و همچنین...

هم خانواده کلمه زیارت چیست؟

هم خانواده کلمه زیارت چیست؟

هم خانواده زیارت: زائر -زیاره معنی زیارت: دیدار مترادف زیارت: طواف-پابوسی- دیدار- تشرف- حرم- تطوف متضاد زیارت: رواداری-تحلیل- رواداشتن زیارت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی به مشاهد متبرک و بقعه ها رفتن  زیارت در فرهنگ فارسی بازدیدکردن  و زیارت در فرهنگ معی...

هم خانواده تحریم چیست

هم خانواده تحریم چیست

هم خانواده تحریم: حرم،محترم، حریم، محروم، تحریم، حرمت معنی تحریم: جلوگیری، ناروا، حرامبایکوت، نهی، قدغن، منع مترادف تحریم: حرام-بایکوت- نهی- قدغن- منع متضاد تحریم: رواداری-تحلیل- رواداشتن تحریم در فرهنگ لغت دهخدا به معنی حرام کردن تحریم در فرهنگ فارسی ...

هم خانواده ی کلمه ی علم

هم خانواده ی کلمه ی علم

هم خانواده علم: علیم - معلم -تعلیم -عالم -اعلام - معلوم معنی علم: ماندن-هستی- ماندگاری- پایندگی- پایستگی- پایداری مترادف علم: معروف- یقین- مشهور- بیرق- نامی  متضاد کلمه علم: جهل -نادانی علم در فرهنگ لغت دهخدا به معنی آفرینشعلم در فرهنگ فارسی دانستن و ع...

هم خانواده بقا چیست

هم خانواده بقا چیست

هم خانواده بقا: ابقا  معنی بقا: ماندن-هستی- ماندگاری- پایندگی- پایستگی- پایداری مترادف بقا: دوام-ابدیت- جاودانگی- ادامه- خلود- استمرار- پایندگی بقا در فرهنگ لغت دهخدا به معنی زیست و زندگانی بقا در فرهنگ فارسی زیستن زندگانی کردن زنده ماندن همچنین بقا در...

هم خانواده سکوت چیست؟

هم خانواده سکوت چیست؟

هم خانواده سکوت: مسکوت-ساکت  معنی سکوت: آرام-خاموش مترادف سکوت: صامت-آرام- راحت- خاموش- دنج- خموش متضاد سکوت: شلوغ سکوت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خاموش و همچنین سکوت در فرهنگ فارسی بی صدا و سکوت در فرهنگ معین به معنی آرام و همچنین سکوت در فرهنگ عمید ب...

هم خانواده تسلیم چیست؟

هم خانواده تسلیم چیست؟

هم خانواده تسلیم: سلام -مسلمان- مسلم -سلیم -اسلام -سلیمه معنی تسلیم: شکیبایی-بردباری- تاب آوری- تاب مترادف تسلیم: منقاد - استرداد- مطیع- تحویل- رام- تفویض- تمکین تقدیم- واگذاری- واگذار متضاد تسلیم: نافرمان-نشوز- سرکش- عاصی تسلیم در فرهنگ لغت دهخدا به م...

هم خانواده تحمل چیه

هم خانواده تحمل چیه

هم خانواده تحمل: تحمل تحمیل حمل متحمل معنی تحمل: شکیبایی-بردباری- تاب آوری- تاب مترادف تحمل: پایداری-تاب- بردباری- توان- یارا- طاقت تحمل در فرهنگ لغت دهخدا به معنی از منزل برداشتن و همچنین تحمل در فرهنگ فارسی شکیبایی و تحمل در فرهنگ معین به معنی برتافت...