الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

دانلود رمان الماس به صورت pdf

دانلود رمان الماس به صورت pdf

اما به ظاهر چون آسمانی پهناور دختری با گذشته ای پر از مهتاب تنهایی اما با ظاهر سرشار از آفتاب روشنایی الماس سرگذشت یه دختره از اون دسته ای که اغلب با کمترین توجه از کنارشون رد میشیم از اون دسته ای که همه آرزو داریم که کاش ما جای اون بودیم... همیشه فکر ...

رمان خنده خدا به صورت Pdf

رمان خنده خدا به صورت Pdf

این داستان، زندگی یک دختر و یک پسر را برایمان، بازگو میکند. دختر و پسری که صد و هشتاد درجه با هم دیگر، تفاوت دارند. یکی مذهبی و دیگری به قول بعضیها، قرتی است. اما در این داستان اتفاقاتی میافتد که تمام تفاوتهای آنان را از بین میبرد. حاال باید ببینیم چه ...

دانلود رمان ساختمان دو واحده با فرمت pdf

دانلود رمان ساختمان دو واحده با فرمت pdf

با استرس لبتابو روشن کردم.دستم میلرزید اصال نمیدونستم باید چیکار کنم.به هیچکی نگفته بودم که االن میخوام نتایج کنکورو نگاه کنم.در اتاقمو کامل بسته بودم قفلم کرده بودم یهو یکی نیاد تو!میدونم کنکورمو خوب دادم ولی منم دیگه!تو خانواده به اسم عسل استرسی معرو...

دانلود رمان نمیذارم بری به صورت Pdf

دانلود رمان نمیذارم بری به صورت Pdf

*مقدمه* ترسم از این نیست که او عاشق نیست... دردم این نیست که معشوق من از عشق تهی ست... دردم این است که با این همه سردی ها ... من چرا دل بستم؟؟؟ **************** روی تختم دراز کشیده بودم و با موهام ور میرفتم. طبق معمول بهش فکر میکردم. یاد لبخنداش که می ...

دانلود رمان ازدواج اجباری جانا و امیربهادر pdf

دانلود رمان ازدواج اجباری جانا و امیربهادر pdf

تازه از مدر سه تعطیل شده بودم تو راه خونه بودم سرکوچه با سارا خدافظی کردم خونه ی ما یکی از نقاط پایین شهر بود یه خونه ویالیی حیاط دار با دیدن bmw سفید رنگی که در خونه پارک شده بود تعجب کردم تو این محله هیچکی از این ما شینا ندا شتم اونم ما شینی که جلوی ...

دانلود رمان معشوقه جاسوس تمامی پارت ها

دانلود رمان معشوقه جاسوس تمامی پارت ها

بازومو کشید که با حرص دستشو پس زدم. - عه! ول کن تو هم خب! از کی تا حاال ترسو شدی؟ با حرص به شیشهی ساعتش زد. - ساعت یک نصف شبه آرام! بیدار بشند بفهمند نیستیم بدبخت میشیما. ببخیال خندیدم و موهای موج دارمو دور انگشتم پیچوندم. نزدیک به صورتش آروم لب زدم: ب...

دانلود رمان گریه میکنم برات pdf

دانلود رمان گریه میکنم برات pdf

دستامو بردم باال توهم قفلشون کردم کشو قوسی به بدنم دادم ومحکم نفسمو فوت کردم . اخیش کمرم خشک شده بودا.اخه اینم شد زندگی؟!!! یه پسر االف و بیکار خیرسرمون لیسانس گرفتیم نشستیم پای چت روم. ولی خدایی خیلی حال میداد معتادش شده بودیم منظورم خودمو محمدو فرزاد...

دانلود رمان فروشی نیست به صورت کامل با لینک مستقیم

دانلود رمان فروشی نیست به صورت کامل با لینک مستقیم

موهای خوش رنگ و خوش حالت جسی رو نوازش کردم و رو به ایزابلا گفتم: -ممنون که بازم به جسی سر میزنین!اون الان اینجا کلی دوست پیدا کرده.دیگه لازم نیست نگرانش باشین. حقیقت این بود که جسی نمیتونست با کسی ارتباط برقرار کنه.ایزابلا زنی که اونو توی جاده بعد از ت...

دانلود رمان انتقام میگیرد به صورت کامل با لینک مستقیم

دانلود رمان انتقام میگیرد به صورت کامل با لینک مستقیم

خلاصه رمان: حامد چراغ ها را خاموش کرد... هنوز همهمه ی بچه ها که پشت در دو لنگه کمین کرده بودند فروکش نکرده بود..   الهام جیغ کوتاهی کشید و بلافاصله صدای ارشیا آمد که ببخشید پایت را لگد کردم حواسم نبود.. همه خندیدند. الهام غرغرکنان گفت: ببین توروخدا واس...

دانلود رمان عشق یخی کامل به صورت pdf

دانلود رمان عشق یخی کامل به صورت pdf

قلم در دست می گیرم،که از غم داد دلگیرم کند غم حیله در کارم نمی دانم چه بنویسم به مویش سخت در بندم به عشقش سخت پابندم گرفتارم گرفتارم نمی دانم چه بنویسم غم دل با که می گویم؟که من از دوست می نالم غمی بالای غم دارم نمی دانم چه بنویسم درون راهروهای باریک و...

دانلود رمان بامداد خمار به صورت کامل با لینک مستقیم

دانلود رمان بامداد خمار به صورت کامل با لینک مستقیم

خلاصه رمان: این طور حرف نزنید مامان، خیلی سبک است. از شما بعید است. شما که می دانید من تصمیم خودم را گرفته ام و   .زن او می شوم   .پدرت ناراضی است سودابه. خیلی از دستت ناراحت است- -    آخر چرا؟ من که نمی فهمم. خیلی عجیب است ها! یک دختر تحصیلکرده به سن ...