انشا در مورد خدا کودکانه

خداوند، خالق همه چیز

خداوند خالق همه چیز است. او آسمان و زمین و همه موجودات زنده را آفریده است. او مهربان و بخشنده است و همیشه به ما کمک می کند.

خداوند را نمی توان دید، اما می توانیم آثار او را در همه جا ببینیم. او خورشید و ماه و ستارگان را آفریده است. او درختان و گل ها و حیوانات را آفریده است. او انسان را هم آفریده است.

خداوند ما را دوست دارد و می خواهد که ما خوشبخت باشیم. او به ما دستور داده است که خوبی کنیم و از بدی دوری کنیم. او می خواهد که ما با هم مهربان باشیم و به یکدیگر کمک کنیم.

ما می توانیم با دعا کردن با خداوند ارتباط برقرار کنیم. وقتی دعا می کنیم، با خداوند حرف می زنیم و از او کمک می خواهیم. خداوند همیشه دعاهای ما را می شنود و به ما کمک می کند.

داستان یک کودکی که به خداوند دعا کرد

روزی روزگاری، کودکی به نام علی بود که خیلی مهربان بود. او همیشه به دیگران کمک می کرد و به آنها خوبی می کرد. یک روز، علی در حال بازی در پارک بود که دید که یک بچه کوچک گم شده است. علی بچه کوچک را پیدا کرد و به خانه اش برد. مادر بچه کوچک خیلی خوشحال شد و از علی تشکر کرد.

علی به خانه رفت و با خوشحالی به مادرش گفت که بچه کوچک را پیدا کرده است. مادر علی هم از او تشکر کرد و گفت که خداوند به او کمک کرده است تا بچه کوچک را پیدا کند.

علی خیلی خوشحال شد که خداوند به او کمک کرده است. او تصمیم گرفت که همیشه به خداوند دعا کند و از او کمک بخواهد.

خداوند همیشه به ما کمک می کند

خداوند همیشه به ما کمک می کند، حتی اگر ما نتوانیم آن را ببینیم. او همیشه مراقب ماست و می خواهد که ما خوشبخت باشیم. ما باید همیشه به خداوند دعا کنیم و از او کمک بخواهیم.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...