---------------------

1 نظر

  1. ثثsays:

    درود به شرف وشجاعتش. اختلاسن کرده به حق کسی هم تجاوز نکرده است. فهم این موضوع برای بعضی وابستگان به پول و قدرت و رانت و اختلاس چقدر سخت است!