هم خانواده جمعیت چیست؟

هم خانواده جمعیت: اجماع-جامع- جماعت جمع- مجتمع- جامعه- مجمع

معنی جمعیت: شمار- گروه- آمار- توده- انبوه

مترادف جمعیت: انجمن-سامان- کثرت- اسباب- شلوغی- ازدحام- انبوه

جمعیت در فرهنگ لغت دهخدا به معنی گرد هم آمدن و همچنین جمعیت در فرهنگ فارسی فراهم آمدن و جمعیت در فرهنگ معین به معنی مجتمع شدن و همچنین جمعیت در فرهنگ عمید به معنی گروهی از مردم است.

جمعیت در عربی جیش است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...