معنی بیت به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را فارسی نهم

خداوند موجودی مادی نیست که تو یا هر کس دیگری او را با چشم سر ببینند. این

اعتقاد از عقاید شیعه است و فردوسی نیز فردی شیعی مذهب بوده است و در این

بیت گوشه ای از اعتقادات خود را بیان می کند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...