نگارش چهارم درس سوم صفحه 24

الف) آلودگی هوا دلایلی دارد.

موضوع کلی:

پاسخ: تهران و هوای آلوده اش

موضوع کوچک تر:

پاسخ: سوخت کارخانجات و منابع آلوده کننده

ب) پرچم ایران سه رنگ است.

موضوع کلی:

پاسخ: رنگ پرچم ایران

موضوع کوچک تر:

پاسخ:پرچم نشان هویت ملی

پ) جانوران بر دو دسته اند.

موضوع کلی:

پاسخ:جانوران

موضوع کوچک تر:

پاسخ: جانوران بی مهره و مهره دار

hamgamdars.com

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...