جواب صفحه 24 ریاضی ششم

۱- با توجه به آنچه از کسر آموخته اید، مثال هایی از کسر در اطراف خود طرح و با دانش آموزان دیگر در این باره گفت و گو کنید.

کسری از حیاط دبستان که باغچه است.
کسری از لیوان که آب دارد.
کسری از کیک که خورده شده است.
کسری از هندوانه که قاچ شده است.

۲- در جدول زیر کسر یا عدد مخلوط مناسب را بنویسید و شکل های لازم را رسم کنید یا رنگ کنید. آخرین سطر را به دلخواه خودتان کامل کنید.

جواب صفحه 24 ریاضی ششم

۳- حاصل جمع و تفریق ها را پیدا کنید. هر جا لازم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

جواب صفحه 24 ریاضی ششم


magerta.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...