معنی کلمات در فارسی هفتم

معنی زنجره در فارسی هفتم=نوعی حشره که از خود صدا تولید می‌کند، سیر سیرک (نوعی جیرجیرک)

معنی مصحف در فارسی هفتم=قرآن

معنی عنایت در فارسی هفتم=توجه

معنی گیتی در فارسی هفتم=جهان-دنیا

معنی اثنا در فارسی هفتم=میانه ها

معنی کیمیا در فارسی هفتم=کمیاب

معنی تبسم در فارسی هفتم=لبخند

معنی علایق در فارسی هفتم=دلبستگی هاجمع علاقه

معنی گالش در فارسی هفتم=نوعی کفش

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...