جمله برای ایران عزیز کلاس دوم

من ایران عزیزم را دوست دارم.

ایران عزیز خانه ماست


آه ایران عزیز!

سرزمین زرخیز!

تو چه زیبا هستی!

چه فریبا هستی!

از دو سو بر دریا

راه خود باز کنی

سر به دریا زده ای 

پا به دریا کردی

توی دریاهایت 

هست نعمت بسیار

توی دریای خزر 

یا که در آب خلیج 

که بود نام دل انگیزش فارس 

نام زیبای مقدس که برازنده تر از هر نامی است 

تا جهان باقی و دریا و خلیجی باقیست

آه ایران عزیز!

داده ای جای در آغوش خود این مردم

خوب مردمی خوب و صبور

عاشق میهن خود

عاشق کشور ایران عزیز

سرزمین زرخیز!

سرزمینی که به فرهنگ جهان خدمت کرد 

به هنر رونق داد

علم و دانش گسترد 

مولوی، سعدی و حافظ پرورد

زاد فردوسی را

زاد و پرورد به دامن خیام

زاد بیرونی را، بوعلی سینا را 

این زمین پاکان 

زادگاه مردان

خاک پاک ایران 

که همه چشم طمع دوخته اند 

به همه نعمت هاش با دهان های حریص

که اگر خواب بمانیم ز ما می گیرند

می ربایند به زور

آنچه داریم و برای خود ماست 

مال ما یک یک ایرانی هاست

نهراسیم برای حفظت 

ز خطر یا مشکل

آه ایران عزیز!

سرزمین زرخیز!

تو چه زیبا هستی!

چه فریبا هستی!


جمله سازی با ایران عزیز کلاس دوم
جمله سازی با ایران عزیز
جمله سازی با کلمه ایران عزیز کلاس دوم ابتدایی
جمله برای ایران عزیز کلاس دوم
جمله با ایران عزیز کلاس دوم
جمله سازی با ایران عزیز کلاس اول
با ایران عزیز جمله بساز
جمله با ایران عزیز
جمله سازی با کلمه ایران عزیز کلاس اول
جمله سازی با کلمه ایران عزیز کلاس دوم

ایران عزیز جمله بساز

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...