معنی کلمه مسامحه چیست

کوتاهی- اهمال- مماطله تسامح- مماشات- تساهل- کاهلی- تعلل- غفلت- تغافل- طفره- تکاهل- سستی- تهاون

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...