معنی کلمه اختلاف

نایکسانی - دوگانگی- ناهمگونی- دگرمانی- ناهمسانی- ناهمتایی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...