دانلود اهنگ небесные розы by johnny

گلهای آسمانی

یخبندان در همه جا

اما نگاه شما را می بینم

و من را دور می کند

بنابراین می خواهم بگویم که تو مال من هستی

اما گویی چیزی مخالف آن است

گلهای آسمانی

یخبندان در همه جا

اما نگاه شما را می بینم

و من را دور می کند

لمس می کنی بگذار من تو را لمس کنم

دیگر نمی توانم صبر کنم عزیزم

گلهای آسمانی

یخبندان در همه جا

اما نگاه شما را می بینم

و من را دور می کند

بنابراین می خواهم بگویم که تو مال من هستی

اما گویی چیزی مخالف آن است

بر احساسات من حاکم شدی

با نت های غم انگیز زخمی شده است

روزهایی که سپری کردیم

به من بگو که آنها برای چه کسانی هستند

اما من شنا کردم - این فراموشی است

ایستاده رو در رو

صحبت کردن دشوار است

اما من قبلا گیر کرده ام

روی لبهای مبهم شما

من قبلاً فراموش کردم درباره چه چیزی صحبت کردم

مثل همیشه

من فقط نمی توانم

برای مدت طولانی جرم کنید

شما می دانید که ، زایی

بیا نزدیکتر

فقط بغل می کنم

و بقیه چیزهای بیهوده ای است

ما پرواز را یاد خواهیم گرفت

اگر اعتماد کنیم

اگر اعتماد کنیم

گلهای آسمانی

یخبندان در همه جا

اما نگاه شما را می بینم

و من را دور می کند

بنابراین می خواهم بگویم که تو مال من هستی

اما گویی چیزی مخالف آن است

گلهای آسمانی

یخبندان در همه جا

اما نگاه شما را می بینم

و من را دور می کند

تو لمس میکنی منو لمس کنم

دیگر نمی توانم صبر کنم عزیزم

گلهای آسمانی

یخبندان در همه جا

اما نگاه شما را می بینم

و من را دور می کند

بنابراین می خواهم بگویم که تو مال من هستی

اما گویی چیزی مخالف آن است

متن ترانه را دوست داری؟

در زیر نظر دهید


Читать на сайте: https://text-pesni.com/fsyy


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...