دانلود اهنگ моя голова винтом از kostromin

سرم پیچ شده است

وقتی تو را در واقعیت جلوی خودم می بینم

قلبم پر از ماده است

من می گویم نه ، اما آن - من دوست دارم

سرم پیچ شده است

وقتی تو را در واقعیت جلوی خودم می بینم

قلبم پر از ماده است

من می گویم نه ، اما آن - من دوست دارم

چه کاری انجام داده اید؟

حالا چاره ای نیست

حالا یا دوستت دارم

یا تا خاکستر می شوم

شخصی در اصل به آن اعتقاد دارد

این مرا تا آخر خواهد کشت

در نگاه اول بی خطر به نظر می رسد

و سپس در ذهن من مزخرفات کامل

مراقب باش

پشت خود را تماشا کنید

دلت بخور

مستقیم به جهنم

سرم پیچ شده است

وقتی تو را در واقعیت جلوی خودم می بینم

قلبم پر از ماده است

من می گویم نه ، اما آن - من دوست دارم

سرم پیچ شده است

وقتی تو را در واقعیت جلوی خودم می بینم

قلبم پر از ماده است

من می گویم نه ، اما آن - من دوست دارم

بله خودم را گول می زدم

که همه اینها پخته شده بود

و نه ، من عاشق نشدم

من در مورد عشق ...

سرم پیچ شده است

وقتی تو را در واقعیت جلوی خودم می بینم

قلبم پر از ماده است

من می گویم نه ، اما آن - من دوست دارم

سرم پیچ شده است

وقتی تو را در واقعیت جلوی خودم می بینم

قلبم پر از ماده است

من می گویم نه ، اما آن - من دوست دارم

سرم پیچ شده است

وقتی تو را در واقعیت جلوی خودم می بینم

قلبم پر از ماده است

من می گویم نه ، اما آن - من دوست دارم

سرم پیچ شده است

وقتی تو را در واقعیت جلوی خودم می بینم

قلبم پر از ماده است

من می گویم نه ، اما آن - من دوست دارم
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...