دروازه بانی خبر چیست تفکر دهم

پاسخ: یعنی شخصی بین منبع و گیرنده خبر قرار گیرد و تعیین

کند که چه خبرهایی انتخاب شوند و یا اخبار چگونه چینش و پردازش شوند. این

عملکرد همانند حرکات یک دروازبان است.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...