معنی بخور تا توانی به بازوی خویش فارسی یازدهم

این ضرب المثل به این معنی است که تا توان داری، به کوش با کمک زور و بازوی خود
روزی‌ات را بدست بیاوری که تلاش و موفقیت تو درسایه خواست خودت است .

 • تا می توانی خودت تلاش کن و از دست رنج خودت استفاده کن .
 • تا توان داری با زور و بازوی خود نان بخور، زندگی کن، بدون منت خلق.
  که سعیت بود در ترازوی خویش: مقصود این است که در این کفه ی ترازو سعی تو
  گذاشته می شود و در کفه ی دیگر به همان مقدار ، مزد تو یعنی هر قدر کار کنی همان
  اندازه مزد دریافت می کنی .

1 نظر

 1. ناشناسناشناسsays:

  خوب است ولی کاشکی اطلاعات بیشتری بذارید