4 نظر

 1. منصورمنصورsays:

  سایت خوبی است

 2. فاطمه زلقیفاطمه زلقیsays:

  شهر گریزی یا مهاجرت معکوس را تعریف کنید

 3. ManiManisays:

  با توجه به مشکلات شهر های بزرگ در سال های اخیر از جمله آلودگی هوا،گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی،حرکت جمعیت از شهر های بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستا آغاز شده است.این پدیده را شهر گریزی یا مهاجرت معکوس می‌گویند

 4. ManiManisays:

  با توجه به مشکلات شهر های بزرگ در سال های اخیر از جمله آلودگی هوا،گرانی مسکن و آسیب های اجتماعی،حرکت جمعیت از شهر های بزرگ به مکان های کوچک تر یا روستا آغاز شده است.این پدیده را شهر گریزی یا مهاجرت معکوس می‌گویند