کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد دینی هشتم

انسان

مرتکب گناه بزرگی شده که حتی اگر همه آن اموال را در راه خیر مصرف کند

گناهش پاک نمی شود  - مستجاب نشدن دعاها – از دست دادن مال در جای نا درست –

دور شدن از خداوند و غرق شدن در گناه – فقر و تنگد ستی 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...