تعبیر خواب دیدن گیاهان سبز و کاشت نهال در خواب توسط ابن سیرین

کاشت سبز در خواب ، گیاهان سبز یا زمینی که با بوته و نهال کاشته شده است مانند واقعیتی است که در آن زندگی می کنیم و آن را در هر شهر یا حومه آن یا دهات و مناطق کشاورزی می بینیم و این ممکن است در خواب برای یک دختر مجرد ، زن متاهل یا زن باردار ، دانستن اینکه این رویا متفاوت از دیدن سرزمین وسیع سرسبز است.

ابن سیرین در مورد پرورش گیاهان ، برداشت محصول و علاقه به نهال گیاه توضیح داد که این گیاه بیش از حد خوب است ، به ویژه هنگام برداشت آن یا رشد آن در چشم انداز.

تفسیر ابن سیرین از کاشت و نهال

وقتی زمین مناسب برای کشاورزی را می بینید یا مردم آن را کار می کنند ، زمینی حاصلخیز است که زن را نشان می دهد زیرا زن مانند زمین است ، زیرا در خانه خود کار می کند و مثمر ثمر است و مانند برداشت محصولات زایمان می کند و زایمان می کند. به عنوان یک مادر ، یا ازدواج زیرا درست همانطور که پیوند رشد می کند ، رشد رشد یک خانواده است.

به همین ترتیب ، اگر متقاضی تحسین کند ، ممکن است نشانگر بازار یا تجارت ، فروش ، سود و خرید باشد ، بنابراین گوش های کاشت یا میوه هایی که او حمل می کند معیشت و سود یا پولی است که بیننده به ارمغان می آورد و گفته شد که او نشانگر جهان و گوشهای او گروهی از مردم برای بزرگان خود هستند ، و ابن سیرین اضافه کرد که این نشانگر جنگ ، شمشیر و تیر است ، زیرا آنها همانطور که گردن شمشیر درو می کنند ، درو می کنند.

اگر بیننده واقعاً متقی باشد ، این نشانگر پیگیری او برای آخرت ، کار او ، پاداش و پاداش او است ، انشا Godالله ، و محصولات سبز و باردهی آنها نیز به عنوان روزها ، ماهها و سالها در محاسبه این دنیا ، بنابراین هر کس در خواب ببیند که او مزرعه ای دارد و آن را شخم می زند ، اگر یک زن یا مرد مجرد باشند ، او نشان دهنده ازدواج و ازدواج است و اگر مزرعه با یک کاشت جدید در رویای یک زن متاهل رشد کند یا یک مرد ، پس از آن حاملگی زن یا همسرش است ، و اگر این حاملگی نبود ، او پول زیادی برای شوهر یا مرد به دست آورد و در رفاه و سعادت زندگی کرد.

در مورد کسانی که لیاقت سودآوری یا ازدواج با یک زن و مرد را ندارند ، این نشان دهنده مشاجره یا جنگ در کشور وی ، کشتار و برداشتن جان است و اگر در کشوری باشد که جنگی در آن نباشد و جنگی در آن صورت نگیرد ، پس این یک بیماری عفونی کشنده است که برای برداشتن زندگی شیوع پیدا می کند ، اما اگر برداشت محصول در بازار باشد یا اینکه بخواهید آن را در بازار بفروشید ، این نشان دهنده پول ، سود و رزق و بخشش خداوند با سخاوت او است.

و هرکسی که محصول یا انبار محصول را در مسجد یا محلی برای نیکی ببیند ، و سالک افرادی را که می شناسد درو می کند و در اطراف او است و هیچ ناشناخته ای در میان آنها نیست ، این نشانگر سعادت و مزدی است که می گیرد ، و اگر برداشت بذر پس از آن که خوب رشد کرد ، از نظر پاداش ، جلال ، خوبی ، دنیا و آخرت بهتر است و اگر زودرس باشد از بین می رود. این تجارت کساد است ، کمی ضرر ، یا صرف مقدار زیادی پول بدون بهره ، و آنچه بی فایده است ضرر بزرگ و خسارت ناشی از کاشت یک غم و اندوه عمیق یا مرگ است و اگر در میان شخم زدن مرد عجیبی وجود داشته باشد ، این نشان دهنده نزاع یا بدبختی و حضور است. از شخصی منافق که می خواهد مردم را از هم جدا کند یا با حسادت به آنها نگاه کند و هر که دیده شود گویی در حال پخش بذر برای کاشتن مکانی است ، در بین مردم و خانواده اش مقام و افتخاری کسب خواهد کرد ، و خداوند متعال و همه چیز را می داند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...