تعبیر خواب دیدن کسی که روی سطح آب دریا قدم می زند توسط ابن سیرین

رویای راه رفتن روی آب دریا یا روی سطح آب نمی تواند به صورت طبیعی برای فرد اتفاق بیفتد ، اما در خواب ، تصور در بسیاری از موارد که نمی تواند در واقعیت باشد ، فراتر از واقعیت است.

در تعابیر قدم زدن در بالای سطح آب دریا ، خواه توسط ابن سیرین یا سایر مفسران ، این آب جنبه های مختلفی از جمله شوری ، عمق آب یا حتی خلوص آن را داشته باشد ، همچنین بصیر ، از جمله دختر مجرد ، ازدواج کرده است. زن ، زن باردار ، مردان و دیگران.

رویایی درباره راه رفتن از سطح آب دریا در خواب

ابن سیرین ، مترجم ، به ما می گوید که چشم انداز راه رفتن در بالای سطح آب ، اعم از دریا یا رودخانه ، اینکه آب در آن جریان دارد یا در حال حرکت است ، نشانه ای از دین خوب ، حالت بینا و درستی امور او ، و گفته می شود که این تصدیق سو susp ظن او در مورد تجربه او در موضوعی است که در مورد کار یا مسئله ای نسبت به شخص دچار سردرگمی شده است.

و در گفته های دیگر ابن سیرین ، برخی از مفسران با آن موافق بودند که هر کس خود را در حال راه رفتن یا آهسته دویدن روی سطح آب دریا یا اقیانوس یا باتلاق یا رودخانه ببیند ، مسافت بسیار دور را طی می کند که در آن خطر برای خود پیدا می کند.

تعبیر خواب دویدن از سطح آب

اما در صورت دویدن ، آهسته دویدن یا وحشت زدگی و فرار از بالای سطح آب ، این نشانه بلاها یا زورگویی های حاکم ناعادل یا شخص صاحب اختیار است ، یا آزمایش یا پریشانی و اندوهی است که آزار می دهد. خانواده ، و خدا در مورد همه مسائل بهتر می داند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...