تعبیر خواب در مورد رژ لب زدن

رژ لب یا رنگ صورتی صورتی که روی لب ها قرار می گیرد مخصوص زنان است و برای آنها زینت است و ممکن است در مواردی برای زیبایی مردان در بازیگری استفاده شود اما در خواب و رویاها ممکن است به طور کلی به دیدن مردان بروند زیرا رویا محدودیتی ندارد.

استفاده از رژلب توسط مفسران معاصر ذکر شده است و نه توسط افراد باستانی مانند ابن سیرین ، نبولسی و ابن شاهین به این دلیل که این زینت باستانی برای زنان نبوده است و این عادت برای زنان در هر سنی است که رژ لب یا رژ قرمز قرمز می گذارند. روی لب های دختر به باکره ، زن متاهل ، عروس یا زن باردار. یا زنان دیگر.

تعبیر رژ لب در خواب

رنگ قرمز یا صورتی همان تعبیر است زیرا سایه ای از رنگ قرمز است و در آخر برای تزئین با توجه به ظاهر سالک است. پنهان کردن چیزی از خانواده یا همسرش که مربوط به زندگی آنها است و موضوع ممکن است در رسیدن به هدف فریب و فریب باشد ، و قرار دادن رژلب با دقت و احتیاط ممکن است مشکلات پس از فریب و فریب را توضیح دهد

اما اگر شخصی ، چه زن و چه مرد ، ببیند که شخصی یا گروهی از مردم آن را روی لب های خود می گذارند ، این در میان افرادی است که توسط آنها فریب می خورند ، یا کسانی هستند که بر روی فریب او کار می کنند یا بدون هیچ گونه قدردانی و لطف ، هیچ چیز از او بهره برداری نکنید

گفته می شود که استفاده از رژ لب نشانگر مصنوعی بودن و سو or نیت یا تظاهر به چیزی است که حقیقت و کتمان واقعیت نیست و اگر روی لب های دهان گذاشته شود و بسیار قرمز باشد ، نشانگر دروغ گفتن زیاد در توهین یا تحقیری که در مقابل مردم یا در مقابل افراد نزدیک به او روبرو خواهد شد ، و گفته می شود که ناامیدی از بدست آوردن آرزوها یا ممانعت از او و هر کسی است متوجه می شود که رژ لب روی لباس او است ، سپس بخشی از یک طرح است یا در آن قرار می گیرد.

سیلان ممکن است آن را نشان دهد یا به اشتباه آن را تسلیم مقابل مخالفان و شکست در مقابل کسانی کند که با بیننده خصمانه هستند ، یا بدون توانایی دفاع از خود در برنامه ها و حیله های او قرار می گیرد ، و زندگی خانوادگی ممکن است به نگرانی و غمگینی.

برخی می گویند که رژ لب آرزو برای چیزی است و خواسته ای است که بیننده به دنبال دستیابی به آن است اما در انجام آن ناکام می ماند و ممکن است به ازدواج اشاره کند زیرا به عنوان زینتی برای شادی و خوشبختی قرار گرفته است. برای سالک ، هر کسی که چنین تفکری داشته باشد ، بگذارید او از شیطان به خدا پناه ببرد و عزت و شرافت خود را حفظ کند و ترس از خدا را در برابر چشمان خود قرار دهد و سپس از رسوائی ها و محکومیت مردم نسبت به او دور شود.

و هرکس در خواب مردی ببیند که همسرش رژ لب زده است یا زن ببیند شوهرش آن را پوشیده است ، زیرا طرفی که آن را می بندد خیانت می کند که او از دیگری پنهان می کند ، یا چیزی که حاوی چیز خوبی نیست ، او این کار را می کند بدون آگاهی از دیگری ، و گفته شد که منظور از دست دادن یا جدا شدن شخصی عزیز برای سالک است و خداوند همه آنچه را که ذکر کردیم را می داند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...