تعبیر خواب باردار بودن خودم چیست

 

ابوسعید واعظ گفت: دیدن بارداری برای زن افزایش پول است و برای مرد اندوهی است که می پذیرد. همچنین گفته شد که بینایی بره گواه فضل و ثروت این جهان است ، به اندازه شکم آن ، خواه بیننده مرد باشد یا زن. [1]

 • و اگر پسری که زیر سن ببیند که بلوغ است باردار است ، باید پدرش را تعبیر کند. و اگر دختر این را می دید ، بر مادرش تأثیر می گذاشت.
 • و هرکسی که فکر کند باردار شده است ، پس این افزایش پول اوست.
 • و هر که فکر کند: همسرش باردار است ، به چیزی از جهان بینی امیدوار است.
 • و چشم انداز بارداری در هر صورت برای زن و مرد معتبر است.
 • و هر كه فكر كند: كه چيزى از آن حيوان حامله است ، نيكى و سودآورى براى آن است ، مخصوصاً اگر نوع آن دوست داشته شود.

 

تصور یک زن در خواب نشان می دهد که او در امور خود پایدار است ، و از او پول می گیرد و افزایش فزاینده ، و ستایش خوب است ، اما موارد دیگری نیز وجود دارد و از دیدگاه های مختلف تفسیر می شود ، مانند:

با دیدن اینکه مردی طناب دارد

اگر مردی ببیند که طناب دارد ، آنها برای او سنگین هستند ، از دید مردم پنهان مانده اند ، و او از افزایش آن و ظاهر آن می ترسد ، و طناب برای کسی که افزایش در جهان است بینایی دارد ، ، چه زن و چه مرد. دیدن زن باردار از نظر مرد نشانگر اضطراب ، پریشانی و امور پنهان است. مردان باردار در خواب نشانگر افزایش دانش برای جهان است. و شاید او نشانگر نگرانی ، پریشانی و همسایگی دشمن ، یا عشق و علاقه خود بود. ممکن است توسط کسی نشان داده شود که نرها و ماده ها را در یک مکان دور هم جمع کند یا چیزی را از جای خود بکارد ، یا سارقی وارد خانه او شود یا یک مخفیگاه را در خانه خود پنهان کند ، یا یک سرقت را بدزدد و آن را از صاحبش پنهان کند. و شاید طناب این مرد نشان دهد که او خودش از بین رفته است. و شاید او عزیزترین بیگانگان مرده را با خود به خاک سپرد. شاید او یک دروغگو بود که وانمود می کرد غیرممکن است. و شاید عقیده و اعتقاد فاسد او را پنهان کنیم. در مورد طناب استکبارستیزی ، این ممکن است نشان دهنده پریشانی باشد و به دلیل آن به مردم خود برسد. این ممکن است با یک حادثه شیطانی در محل خود اتفاق بیفتد ، مانند یک سارق یا آتش سوزی. شاید یک شلوار جین به تن او کرده باشد ، یا وسیله ای متناسب با او ساخته شود ، یا شخصی که صلاحیت او را ندارد با او قرارداد ببندد ، یا بکر بودن وی قبل از ازدواج از بین رفته باشد. در مورد تصور زن عقیم ، یا گاو و گاو نر ، این گواهی بر خشکی سنت ، کمبود حسن آن و فراوانی وسوسه و شرارت آن توسط سارقان است. [2]

دید یک مرد که همسرش باردار است

مردی که فکر می کند همسرش باردار است ، به چیزی بهتر از نمایش این دنیا امیدوار است. و هر که فکر کند: که طناب دارد ، پس این ثروت و زندگی اوست ، و در هر صورت برای زنان و مردان خوب است ، و طناب پیرزن یک قفسه سلاح است ، یک فتنه است ، و گفته شد که بارداری او کار بیهوده ای است و گفته شد که بعد از عقیم بودن بارور است و زن بدون شوهر ، در مورد باکره نیز همین امر صدق می کند ، درصورتی که تصور شود باردار شده است. [2]

چشم انداز بارداری در تفسیر مجازی

چشم انداز بارداری در بسیاری از جنبه ها است: ابوسعید واعظ گفت: چشم انداز بارداری برای زنان جمع آوری پول برای مرد غم پذیرفته شده بود: چشم انداز بارداری اثبات فضل و پول حداقل به اندازه بزرگ ترکیب خواه زن یا مرد بینا و آن پسری که بدون بلوغ احساس می کند باردار از پدرش تعبیر می کند اگرچه پسران را مادرش را چنین تعبیر می کند (گفت کرمانی): چه کسی دید که این افزایش ثروت باردار می شود ( و دیدم) که همسرش باردار است امیدوار است کمی از جهان بینی و بارداری نفع زنان و مردان باشد (و دیدم) که چیزی که دارنده حیوانات است ، خوب و سودمند است ، خصوصاً اگر نوع او دوست داشتنی باشد. [3]

چشم انداز بارداری در تفسیر ابن الغانیم

 • طناب در خواب مقدار اضافی پول است که وی یا زن گفته است. گفته شده است اگر مردی بارداری را ببیند ، پس او در یک بار سنگین است که از دید مردم و زن پنهان است می بیند که باردار شده است. زیرا او نسبت به امور خود دلسوز است و به افزایش ، تسلیت پول ، غرور و تمجیدهای خوب دست می یابد. افراد مسن کشتی های محترم حمل می کردند و گفته می شد که آنها خزانه اسلحه را حمل می کردند زیرا مناسب بود. [4]
 • گفته شد که پیرزن در کمین ظاهر می شود. [4]
 • و گفته شد حاملگی بیکاری است و گفته شد حاملگی افزایش زمین توسط گیاهان است. [4]
 • گفته می شد که بارداری سالمندان پس از زایمان حاصلخیز است، و زن بدون فرزند و الزَّوْجنخستزاده، اگر او می بیند که او حامله است، و سپس آنها ازدواج خواهد کرد چرا که بارداری فقط از یک اسب نر است. مادر شوهر در چشم انداز: آنها ترس و وحشت دارند ، گفته شد مادر شوهر دوستانه است و گفته می شود مادر سبز از غریبه ای قوی پول دارد. [4]

چشم انداز قرار دادن بارداری در تعبیر ابن شاهین

از جمله نشانه های چشم انداز بره گذاشتن در تفسیر ابن شاهین: [5]

 • هرکسی که می دید او وضعیت یک کنیز است ، کار خوبی انجام می داد.
 • و هر که دید: پسری به دنیا آورد ، بسیار مضطرب شد ، و سخنان منفور دریافت کرد ، و ممکن است بمیرد.
 • و هرکس ببیند: که همسر یا کنیز او پسری به دنیا آورد ، پس او اگر یک باردار باشد ، کنیز به دنیا می آورد و اگر نباشد ، او را گرفتار می کند ، خداوند او را آزاد می کند ، و اگر شواهدی وجود دارد از افتخار در چشم انداز ، سپس او از مرگ می ترسد.
 • و هر که می دید: که یکی از آنها پسری به دنیا آورد ، او آنرا خلاف می داد. و گفته شد که بینایی یک پسر توسط دختر ، و دختر به پسر تعبیر می شود ، مگر اینکه شخصیت بینا باشد اگر چیزی را ببیند که در واقعیت آن ظاهر شود.
 • و هر كه ديد: كه از دهانش متولد شده است ، و اگر بيمار باشد ، عمر او تمام شده است ، و شايد شخص بينايى در شخصى محدود بود و با او با سخنان خوب صحبت كرد ، و گفته شد كه مرد تولد به عنوان یک پسر نشان می دهد که او وارد مسئله ای شده است که برای او سنگین است ، و سپس او فرار می کند و دشمن خود را فتح می کند ، و شاید این نشان دهنده چشم اندازهای او در مورد نجات از یک زن بد است.
 • و چشم انداز همسر سلطان مبنی بر اینکه او بدون بارداری به دنیا آمده نشان می دهد که شوهر او گنجینه ای بوده است.
 • اگر زن باردار می دید که دختری به دنیا آورده است ، همسرش سود می برد.
 • و اگر او دید که پسری به دنیا آورده است ، این نشان می دهد که غم و غصه وجود دارد.
 • و اگر ببیند که پسری به دنیا آورده و بلافاصله با او صحبت می کند ، این نشانگر مرگ او است.
 • اگر او دید که دختری به دنیا آورد و بلافاصله با او صحبت کرد ، خداوند متعال پسری را که بر قوم خود غالب است ، برکت می دهد.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...