معنی طبع چیست؟

نهاد خوی- منش- گوهر- سرشت- چاپ- قریحه-خو- ذوق- سرشت- نهاد- شیمه- منش-

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...