معنی غفلت کلاس ششم

ناآگاهی -فراموشکاری- فروگذاری- نسیان اهمال-تسامح- مسامحه- تغافل- فراموشی- تکاهل- سستی- حماقت-

1 نظر

  1. سوسانوسوسانوsays:

    من از مرده ها غفلت دارم