معمای حروف و شکل کنار آن اسامی دختر و پسر ها را حدس بزنید

معمای حروف و شکل کنار آن اسامی دختر و پسرها را حدس بزنید

معمای حروف و شکل کنار آن اسامی دختر و پسرها را حدس بزنید

جوابتون را کامنت کنید

۱. با 💃🏻

۲.پر 🐝

۳. تا 🐥

۴. تی 🐜

۵. 🐛 علی

۶. 🐕 ا

۷. 💄ان

۸. اک 🐎

۹. 💡ا

۱۰. 👀 ر

۱۱. 🌞 به

۱۲. ک 💰

۱۳. ح 🧂

۱۴. 🛣 خدا

۱۵. 🌇 زاد

۱۶. م 🧠

۱۷. 🧚‍♀️سا

۱۸. قن ✂

۱۹. عا ❤

۲۰. 👑 ین

۲۱. تو🦵

۲۲. فر 😁

۲۳. گل 😭

۲۴. مهر 🧕

۲۵. 🕸 ا

جواب معما :

1 باقر
2 پرویز
4 تیمور
5 کرمعلی
6 پارسا
7 روژان
8 اکرم
9 نورا
10 نگار
11وزبه

۱۲ کمال

13حمزه

۱۴ دهخدا

15 شهرزاد

۱۶ مهوش
17 درسا
18 قنبر
19 عادل
20 شاهین
21 توران

۲۲ فرخنده

۲۳ گلزار
24 مهربانو
25 تارا

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...