جدیدترین عکس های معما دار با جواب 1400

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

در این پست برای شما کاربران عزیز جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99 آماده کردیم

با ما همراه باشید

معما  چه چیزی متعلق به این تصویر نیست؟

معما  چه چیزی متعلق به این تصویر نیست؟

معما کدام فرد دیرش شده است؟

معما کدام فرد دیرش شده است؟

معما مسیر قطار به کدام سمت است؟

معما مسیر قطار به کدام سمت است؟

معما کدام راننده کامیون است؟

معما کدام راننده کامیون است؟

معما کدام فرد خوابیده و کدام فرد کشته شده است؟

معما کدام فرد خوابیده و کدام فرد کشته شده است؟

معما فرد مرده خودکشی کرده یا به قتل رسیده ؟

معما فرد مرده خودکشی کرده یا به قتل رسیده ؟

معما کدام ساعت واقعیه کدام اسباب بازی ؟

معما کدام ساعت واقعیه کدام اسباب بازی ؟

معمای 1400

جواب:گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف بو میده

معمای 1400

جواب:مرغ همسابه غازه

معمای 1400

جواب:چشم

معمای 1400

جواب: مادر

معمای 1400

جواب:مدرسه

معمای 1400

جواب:مار از پونه بدش میاد جلو خونه اش سبز می شه

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99


برای جمع کردن 30 توپ ، کدام توپ را باید در سوراخ قرار دهید؟

برای جمع کردن 30 توپ ، کدام توپ را باید در سوراخ قرار دهید؟

این معمای ریاضی را نمی توان به صورت ریاضی حل کرد. این امر به این دلیل است که جمع سه عدد عجیب و غریب نمی تواند یک عدد یکسان باشد.

آنچه شما باید در اینجا اندازه گیری کنید توجه شماست!

اگر توپ های 11 و 13 را درون سوراخ ها قرار دهید ، 24 را به دست می آورید.

سپس اگر توپ 9 را وارونه در سوراخ قرار دهید ، 24 + 6 = 30 دریافت خواهید کرد

 آیا می توانید بگویید کدام یک از اسکوترها به پمپ بنزین خواهند رسید؟

آیا می توانید بگویید کدام یک از اسکوترها به پمپ بنزین خواهند رسید؟

اگر مسیر جاده را دنبال کنید ، خواهید دید که تنها B می تواند به پمپ بنزین برسد.

کدام سایه با تصویر در سمت چپ مطابقت دارد؟

کدام سایه با تصویر در سمت چپ مطابقت دارد؟

جواب :"D"

اتوبوس به کدام راه می رود؟

اتوبوس به کدام راه می رود؟ 🚌

جواب : اتوبوس سمت چپ حرکت می کند

  چند مربع در صفحه شطرنج وجود دارد؟

چند مربع در صفحه شطرنج وجود دارد؟ ♟

جواب :

8x8:1

7x7: 4

6x6: 9

5x5: 16

4x4: 25

3x3: 36

2x2: 49

1x1: 64

وجود دارد 204 مربع روی یک تخته شطرنج

چند نهنگ میبینید

چند نهنگ میبینید

اعداد در حلقه

پاسخ صحیح کدام است؟

کدام ظرف زودتر پر میشود

کدام ظرف زودتر پر میشود ؟

معمای پروانه را پیدا کن

معمای پروانه را پیدا کن

معمای چند نقطه سیاه در تصویر هست؟

معمای چند نقطه سیاه در تصویر هست؟

معمای فولوکس متفاوت کدومه؟

معمای فولوکس متفاوت کدومه؟

معمای تصویری دکمه را پیدا کن

معمای تصویری دکمه را پیدا کن

چند مربع در شکل هست

چند مربع در شکل هست

چند کانگورو در تصویر هست

چند کانگورو در تصویر هست

کدام عروس با بقیه فرق دارد؟

کدام عروس با بقیه فرق دارد؟

 عکس های معما دار با جواب

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

 
جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جوابجدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب


جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99
 عکس های معما  عکس های معما دار با جواب


جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99
 عکس های معما  عکس های معما دار با جواب


جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جواب

جدیدترین عکس های معما دار با جواب 99

 عکس های معما دار با جوابلنگر

لنگر

لنگر

لنگر

لنگر

لنگر

لنگر

لنگر

لنگر

معما

لنگر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...