هم خانواده کلمه منظور چیست

هم خانواده منظور چیست

هم خانواده کلمه منظور :نظارت-نظر -منظره-ناظر-انتظار-منظور-منتظر

مترادف کلمه منظور: مورد پسند-غرض-مقبول-قصد-ملحوظ-مراد-قلمداد-مقصود-هدف-غایت

معنی کلمه منظور: نِگرش-خواسته-فردید-آرمان-آرزوesmneveshte.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...