تعبیر خواب کاشتن گیاه در خاک

آگاماس

در خواب ، آنها مردانی هستند که از معاشرت آنها بهره ای نمی برند و در آنها مبالغه وجود دارد و منشأ گل و لای درختان پرپشت و پیچیده است و شکارچی در آنها پنهان می شود و آنها را از جایی پرنده می اندازد. نمی داند آنها کجا هستند ، و اگر بوش مال دیگران است ، پس او با افرادی که آنها را ساخته اند می جنگد تا آنها را بدست آورد.

شوید

هرکسی در خواب ببیند که در آن شوید شوید ، برای او اتفاقی می افتد که در آینده می بیند.

مشر

در خواب ، او مردی شریر ، صاحب هذیان است و دیدن الحراس در روزهای زمستان نشان دهنده مزایای مداوم و امرار معاش دائمی است.

و این ممکن است نشان دهنده سرقت و ضرب و شتم در زمان جادو باشد.

بالان

دید او از بیمار نشانگر شستن فرد یا رفع نگرانی و پریشانی ، تحقق دین ، ​​توبه گناهکار و اسلام کافر است.

حبوبات

دیدن او در خواب بیانگر مردی با نگرانی و اندوه است و بینایی وی نشانگر قناعت ، صبر و عزت نفس است.

رایحه، عطر

در خواب ، او مردی کثیف و شرور است که به خاطر یک فرد زشت ستایش می شود.

تانن

این در رویا است که پول در حال رشد است.

تعبیر خواب درباره گیاه به گفته ابن سیرین:

کلزا: زنی دهقان با کنجکاوی ، و گفته شد که این نگرانی و غم است ، و اگر رشد کند ، پس آنها کودکانی هستند که دوباره احیا می شوند.

شوید: چیزی که آینده را می بیند.

کمک: مردی فجور به خاطر زشتی ستایش می شود.

رگها: پول بیماری دارد.

تانن: پول کاملی باقی مانده است.

پرتاب و همه آنچه حیوانات می خورند: امرار معاش عالی.

زیره و زیره: پولی که پول برای آن می تواند کامل شود.

ترخون: مردی با منشا ضعیف زیرا منشا آن کاراملی است که به مدت یک سال و دو شب در سرکه خیسانده می شود و سپس رشد می کند.

شمر: نشانگر ستایش خوب است.

المرزانجوش: این نشان دهنده سلامت بدن و کاشتن آن است ، این نشان دهنده پسر جسمی سالم است و همچنین نشان دهنده ازدواج زنی است که دوام دارد.

و اگر زنی ببیند گویی در حال معاشرت با مرزانجوش است ، پسری مievingمن به دنیا خواهد آورد.

لنوفر: پول حلالی است که از صورت شخص جمع می شود و برای صورت او هزینه می شود.

ماندراك: بيماري و دينار. هر كدام كه ​​يك سيب بردارد ، همسرش بيمار خواهد شد و از او دينارهاي زيادي مي زند.

المنتهور: مردی کودک را می میرد ، شادی که دوام نمی آورد ، حالتی می میرد ، معامله ای حرکت می کند یا زنی که آنجا را ترک می کند.

صمغ: بهترین پول.

Elderberry: پول مبارک.

و خشخاش: پول خوبی برای کسانی که آن را می خورند یا آن را می زنند.

الحرمل: پولی که پول فاسد با آن جور در می آید و قرص سبز از مزایای یک غریبه قوی است.

در مورد متحدان: روایت شده است كه مردی در خواب دید كه گویی متحدان روی زانوی او بزرگ شده اند ، سپس چشم انداز خود را بر روی یك گذرگاه بازگو كرد و گفت: این برای شركایان در یك كار خوب خوب و خوب است برکت ، و برای کسانی که ناامیدی از امید خود را ، و برای بیماران مرگ خود را ، آنها همه را به بیننده ارائه داد.

و الخضر: همه چیز به جز گندم ، جو ، کنجد ، غله و مواد باقی مانده از اسلام است.

و هرکس آن را چنان ببیند که گویا در جستجوی مزرعه ای سبز است ، در پی کارهای صالح و زهد است.

در مورد انواع دیگر گیاهان: آنچه از گیاه بود دارویی است که با آن معالجه می شود ، این ماده از نظر مالی و رزق و روزی است و نشانگر علم ، قضاوت و موعظه است و ممکن است نشانگر پول حلال خالص باشد و اگر ترش باشد طعم ، اسیدیته آن به دلیل آنچه در نگرانی و نزاع در افزایش و خستگی آن تأثیر می گذارد ، است.

هر آنچه که در آن سموم مهلک وجود داشته باشد بیانگر مصیبت حرام ، گرفتن دنیا با دین ، ​​دروازه های ربا ، بدعت ها ، هوی و هوس ها و همه چیزهایی است که از دهان بیرون می آید و از بدترین حالت به آنها وارد می شود.

و هر که قاصدک و امثال آنها مانند گشنیز و مانند آن را ببیند ، تلخ و داغ است ، نگران ، اندوه و پول ممنوع است و گفته شده است که وقتی آدم به زمین افتاد و در هند افتاد ، بوی او چسبید درختی در حالی که ناراحتی و گریه او روی خودش است ، و این ممکن است نشانگر نگرانی او در مورد آخرت و پاداش با جواهرات بهشت ​​باشد که بدون گشنیز و تره و مانند آن به آن اضافه شده است.

هرچه از زمین جوانه زده باشد ، که در قرآن یا سنت ممنوع شده باشد ، یا علتی که در قدیم مورد سرزنش بود ، بیانگر توانایی گفتار و امرار معاش است ، مانند شوید ، چوب ، سیر ، خیار ، عدس و پیاز .

هر نامی از گیاه وجود داشته باشد که در اشتقاق آن معنای قویتر از شخصیت یا حمایت از ذات آن غالب باشد ، مانند نعناع روی آن حمل می شود و مرثیه از آن گرفته می شود حتی اگر حبوبات باشد و همچنین هویج ، که خار با اندوه و آتش است.

هر گیاه که بدون بذر رشد کرده باشد و منشأ آن روی زمین نباشد ، مانند ترافل و قارچ ، بنابراین این امر برای مردم نشان دهنده حرامزاده ، بره و فرزندان زنا است ، و هر کسی که تبار و پول آن را نمی داند ، نشان دهنده هدف ، اهدا است ، امور خیریه و مانند آن. وضعیت او ، اگر فقیر بود ، ثروتمند شد و اگر ثروتمند بود ، ثروتمند شد و اگر زاهدی در جهان بود که آن را می خواست ، به آن بازگشت و مجذوب آن شد ، و اگر او از یک علفزار به یک علفزار منتقل می شد ، در پی دنیا می گشت و از یک بازار به بازار دیگر ، و از یک صنعت به صنعت دیگر منتقل می شد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...