هم خانواده کلمه تدبیر

هم خانواده:مدبر

کاردانی راهکار- رایزنی- چاره- وسیله تمهید- مشی- حزم- مشورت- درایت- کیاست- سیاست- شگرد-

1 نظر

  1. انیمه دوسانیمه دوسsays:

    عالی بود