هم خانواده کلمه شنوا

هم خانواده کلمه شنوا :شنو

معنی شنوا :مستمع- داعیه- شنونده- سامع-esmneveshte.ir

1 نظر

  1. آزاده جهانشاهیآزاده جهانشاهیsays:

    عالی بود