معنی افکند کلاس پنجم

انداخت


در هم کوبید، به شدّت بر زمین انداخت. بیشتر به رزم و نبرد اشاره دارد.


جا داد


پرتاب کرد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...