1 نظر

  1. صباصباsays:

    خدا رحمتش کنه.خیلی دلم میخواست دوباره عکسشو ببینم ولی هرچی تو گوگل سرچ کردم نشون داده نمیشد. همیشه اسمش تو ذهنم بود چند سااال قبل تو یه سریال دیده بودمش ولی همون موقع بود که فوتش را از اخبار شنیدم. روحش ش