هم خانواده وسط چیست

هم خانواده وسط چیست


هم خانواده وسط :اواسط

معنی وسط:میانی میان- میانه- میانگاه- بحبوحهبین- قلب- حاق- مرکز-مابین- 

1 نظر

  1. پویان شادمنشپویان شادمنشsays:

    اطلاعات