هم خانواده متوجه چی میشه

توجه-توجهات

آگاهی، پرداختن، پروا، دریافت، نگاه، نگر، روی آوری، رویکرد، نگرورزی

1 نظر

  1. فاطمه کیانفرفاطمه کیانفرsays:

    عالی بود وخیلی ممنون که خیلی عالی و دقیق جواب ما رو وادید