هم خانواده عدل کلاس چهارم

هم خانواده کلمه عدل: عادل-عدالت-معدل-معتدل

معنی عدل: نیم خروار-داد-داوری-دادگری-دادمندی-هاله-انصاف-لنگه-داد-جوال-عدالت-بسته-بار-معدلت

عدل در لغت‌نامه دهخدا: عدالت

عدل در فرهنگ فارسی: اعدال

عدل در فرهنگ معین: دقیقاً

عدل در فرهنگ عمید: دادگری کرد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...