هم خانواده ساکت

هم خانواده کلمه ساکت چیست

هم خانواده: سکوت

معانی: آرام, بی سروصدا, بی صدا, خاموش, خموش, سربه زیر, دنج 

هم خانواده ساکت کلاس پنجمهم خانواده ساکت کلاس چهارمهم خانواده ساکت کلاس ششمهم خانواده ساکت چیستهم خانواده ساکت کلاس سومهم خانواده ساکت و سکوتهم خانواده ساکتهم خانواده ساکت کلاس هفتمهم خانواده ساکت سکوت سکته

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...