2 نظر

  1. علیعلیsays:

    تولید کردن

  2. شایان جمالیشایان جمالیsays:

    اینکه معنیشه من هم خانواده میخوام