هم خانواده نقص

هم خانواده نقص چیست

هم خانواده و معنی نقص چیست

هم خانواده:ناقص / منقوص /نقصان / نقوص/ مناقصه

مترادف: خرابی/ خرده/ شایبه/ صدمه/ عیب/ کاستی/ کاهش/ کمبود/ کمی/ نارسایی/ نقصان
معنی : کمبود/ کاهش/ کاستی/ کمیesmneveshte.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...