هم خانواده جاهل

هم خانواده جهل چیست

هم خانواده جاهل :جهالت - جهل -مجهول

مترادف کلمه جهل: نادانی-بی اطلاعی-حماقت-بی خبری-بی علمی

متضاد کلمه جهل: معرفت-دانش
معنی کلمه جهل: نادانستگی-نادانیesmneveshte.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...