معنی بدرقه کلاس ششم

پدرود بدرود- پسواز- نگهبان مشایعت- محافظ- همراهی رهبری- راهبر- راهنما-

1 نظر

  1. ديانا رحیمیديانا رحیمیsays:

    مزخرف