معنی فروتن

محجوب افتاده- متواضع- خاشع- خاکسار- خاضع-

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...