هم خانواده حساب چیست

هم خانواده حساب:محاسبه -حاسب

معنی حساب:شمارشگری شمارش- شمار- رایشگری- عده-آمار- حد-شمارش-تعداد- شماره- هم خانواده کلمه حسابی

1 نظر

  1. مصتفا رسولیمصتفا رسولیsays:

    هیچی نمیاد