هم خانواده ی تعلل چیست

هم خانواده تعلل چیست


هم خانواده تعلل:علل

معنی تعلل:مسامحه،اهمال، کوتاهی، تأخیر، طفره، تکاهل، سستی، درنگ،

1 نظر

  1. موتور مینیموتور مینیsays:

    سلام امروز