هم خانواده اجتماع

هم خانواده اجتماع چیست

هم خانواده اجتماع :جمعیت-جمع -اجتماع -مجموع -جماعت -جامعه -تجمع

معنی اجتماع:هنجمن انجمن، همبودگاه، همایش، هازمان،esmneveshte.ir

ر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...