هم خانواده مقاومت

هم خانواده کلمه مقاومت چیست

هم خانواده کلمه مقاومت :مقاوم
معنی کلمه مقاومت:ویسگی-پایداری- ویسه- ایستادگی- یارایی-ابرام- نیرو- استقامت- مدافعه- استواری- قدرت- ایستادگیesmneveshte.ir

3 نظر

  1. AakwindoeAakwindoesays:

    این کمه ، من دوتا می‌خوام

  2. خخخخخخخخخخخخخخخخsays:

    یدونه دیگه هم یگذارید

  3. نرگسنرگسsays:

    هم خانواده مقاومت: مقاوم قامت