هم خانواده تشکر

هم خانواده تشکر: شُکر-تشکیل-شِکَر

معنی تشکر: سپاسمندی-سپاس- سپاسگزاری

مترادف تشکر: قدردانی-امتنان- سپاس

متضاد تشکر حق ناشناسی-ناسپاسی

تشکر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سپاس داری نمودن و همچنین تشکر در فرهنگ فارسی شکرکردن و تشکر در فرهنگ معین به معنی سپاسگزاری و همچنین تشکر در فرهنگ عمید به معنی کسی را در حصار یا سپاسگزاری کردن است.

هم خانواده نوع چیست

هم خانواده زینت چیست

هم خانواده طب

هم خانواده جهاد چیست

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...