هم خانواده کلمه توجه چیست

متوجه-توجهات

آگاهی، پرداختن، پروا، دریافت، نگاه، نگر، روی آوری، رویکرد، نگرورزی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...