همه چیز در مورد خون در خواب

هرکس ببیند که او به خاطر عشق خود مخفیانه خون خود را نوشیده است ، در به شهادت می رسد جهاد و اگر ببیند که آن را آشاما آشامیده است ، نشانگر ریاکاری او است و وارد خون خانواده اش شده و به کشته شدن آنها کمک کرده است. و هر کسی که می دید انگار یکی از سر مردم در ظرفی است که خون روی آن است ، پس او رئیس بزرگی است که به او دروغ می گوید. [1]

تعبیر دیدن خون در حال آمیختن با سایر امور در خواب

دیدن دوشیدن شتر به عنوان کارگر در زمین و البختیا کارگری در سرزمین پارسیان است که یک سال کار می کنند و یک غریزه است. اگر آن را دوشید و با خون بیرون آمد ، در قدرت آن است و خون بیرون آمدن با منفعت حرام است ، و هر کس که ببیند فرار هر کسی را ببیند بزاق می از آن کند ، این پولی است که او بدست می آورد و سپس از آن می رود و آن می دود و نه چیزی را از اعضای آن آزار می دهد. او دید که گویی مردم آن را می گیرند با دستان آنها ، بنابراین علمی است که او در مردم ایجاد می کند. اگر خون با او مخلوط شود ، دانش او دروغ است. [1]

بزاق آن بیرون آمد همانطور دستان یک مرد جوان راز خود را به دشمن فاش می کند ، با او بود خون آن در بعضی چیزهایی که Saoura او قرار دارد ، نهفته است و احساس ادرار خون می کند ، وقتی زن می آید حیض است و روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد من دیدم که آیا من ابول خون هستم او گفت خدا بترس شما به عنوان یک زن می آیید ، و اگر ببیند که خون در حال سوزاندن مجرای ادرار یا آسیب رساندن او است ، پس او می آید به یک زن مطلقه یا یک زن محرم و او از آن اطلاع ندارد. [1]

تعبیر دیدن زخم های بدن در خواب

هرکس ببیند که شده ختنه و خون زیادی از او ریخته است که گناهانش را رها کرده و استقرار سنتها را پذیرفته است ، صلوات الله علیه و آله ، هر که ببیند گوه اش از خون ترکیده است سپس می میرد ، و هر کسی که بدن خود را با یک عمل جراحی نرم ببیند که از آن خون جاری می شود ، برای صاحب آن مضر است و گفته های شخصی که به او سقوط می کند و پاداش آن را می گیرد آن نزدیک به ضربه زدن به پول است و اگر خون از آن جاری شود ، این پول است که تأثیر خود را بر روی آن نشان می دهد. [1]

هر کسی آن را ببیند که گویی مرد جوان او را به گونه ای متناقض خاموش کرده است ، این مرگ برخی از نزدیکان او است. اگر مرد جوانی به او پول بدهد و خون از او بیرون بیاید ، او به یک معاون از سلطان می افتد و پولش به بچه ها و پزشکانش چون ظرف پزشک است ، وصدا خون و خراش را ندیده که سخنان اقوامش را که به آن عضو نسبت داده شنیده باشد. آسیب ناشی از درد ، Avcsd و از خون متنفر از آن بیمار می شود و به آسیب می رساند پول او اگر چه در وجدان اره اگر خون را پس از خونریزی تخلیه کرد ، از گناه توبه می کند ، زیرا خون به عنوان توبه خارج می شود ، و اگر خون سیاه باشد ، او بر گناه کبیره اصرار دارد ، زیرا خون یک گناه است ، و خروج آن توبه است [1] .

هرکس این را ببیند گویا شخصی او را زخمی کرده و هیچ خونی از او خارج نشده است ، آنگاه فرد آسیب دیده کلمه ای واقعی در پاسخ به او می گوید. [1]

تعبیر دیدن خون لکه دار روی بدن یا لباس

اگر کسی لباس خود را با خون خود لکه دار کند ، از این طریق به یک پول منفور و گناهکار ضربه می زند ، و اگر خون خارج شود ، این انتشار او از گناه است. مجاز است به اندازه خونى كه از آن خارج مى شود ، زیرا خون كافر براى مeverمن مجاز است و اگر با خون او آغشته شود ، قویتر است. [1]

اگر از جایی كه نمی شناسد روی پیراهن خود خون ببیند ، از جایی كه داستان یوسف سلام الله علیه را احساس نكرده به او دروغ می گوید و اگر پیراهن خود را آغشته به خون ببیند ، خون گربه سانان ، او به او یک اقتدار مستبد و ناعادلانه دروغ می گوید ، و اگر به خون قوچ آغشته شود ، پس او یک مرد شریف ، ثروتمند و غیر قابل نفوذ و همچنین خون همه را دروغ می گوید حیوانات ، او به او دروغ می گوید. هر کس که به آن حیوان نسبت داده شود ، اگر ببیند که او خون انسان را نوشیده است ، پس از آن او پول و سود می برد و از هر یابد آزمایش ، بلایا و پریشانی نجات می . او غایب بود ، سفرهایش [1]

تعبیر دیدن خون خراب در خواب

و اما خون خراب ، به طور کلی در همه افراد نشان دهنده بیماری است و اگر خون کمی شبیه خون دماغ باشد ، نشانگر اهل خانه و خویشاوندی و رسیدن به شر است ، پس از آن خلاص می شود و گفته می شود که استفراغ خون توبه از گناه یا پول ممنوع است و منجر به اعتماد در گردن او می شود. [1]

دیدن خون در خواب در نبولسی

خون در خواب پول حرام است ، یا گناهی از آن خارج می شود ، یا عملی که با آن گناه است. اگر کسی ببیند که خون در خون نوشیده می شود ، با پول ممنوع یا گناه بزرگی برمی گردد [2 ]

تعبیر دیدن خون آمیخته در خواب

هرکس آن را مانند تف ببیند ، آنگاه سخنان بد می اندازد ، و اگر خون یا بلغم غلیظی در آن باشد ، سخنان او برای او جایز نیست ، و هر که ببیند او شتر را می دوزد ، از یک حاکم پول گرفت. ، و سپس او را با شیر دوشیدن به پول ممنوع ضربه. [2]

هر که ببیند گندم کاشته و پرورش داده است جو ، پس تبلیغ او از بستر او بهتر است. [2]

تعبیر دیدن زخم های بدن در خواب

هر کس زخم و خون از او جاری شود ، پس او بدهی دارد و نفقه خود را صرف آن می کند و هر زخمی که جاری می شود هزینه او است. از او خون خارج نشد ، زیرا او در المجروح یک کلمه واقعی می گوید که جوابی نداره [2]

هرکس ببیند که یک کافر را زخمی کرده یا خون از او خارج شده است ، پس او بر دشمنی مسلط است که دشمنی آشکاری دارد و حقیقت را در او می گوید و به مقدار خون از او پول می گیرد زیرا خون یک کافر برای مiمن مجاز است ، و گفته می شود که کسی که می بیند خون از بدن او خارج می شود و جراحی های بدن او را می بیند ، پس او سلامت بدن و افزایش پول را آزار می دهد ، حتی اگر غایب باشد با آرامش برمی گردد ، و او نیکی ، درستی و خوشبختی دریافت کرده است. [2]

اگر می دید که خون شخصی را می نوشد ، پس سود و سود می برد و از هر آزمایش ، بلا و پریشانی نجات می یافت ، گفته می شد کسی که خون شخصی را می نوشد ، دچار گناه می شود و از آن فرار می کند. با خیال راحت به خانواده اش برگرد [2]

تعبیر دیدن خون روی بدن در خواب

اگر از جایی که نمی شناسد روی پیراهن خود خون ببیند ، از جایی که احساس نمی کند به او دروغ می گوید. دروغ گفتن ممنوع است ، به اندازه مقدار خون و جریان خون از پوست ، سلامتی و ایمنی ، و اگر غایب باشد ، با سلامتی از سفر خود برمی گردد. [2]

تعبیر دیدن بیرون آمدن خون ناخواسته در خواب

هرکس خونی را ببیند که به روش دیگری غیر از سردرد ، حجامت یا زخم از او خارج شده باشد ، پول به اندازه آن خون از او خارج می شود اگر پول داشته باشد و اگر فقیر باشد ، مانند آن بهره مند می شود. [2]

تعبیر دیدن کسی که در خواب در کوزه یا گودال خون افتاده است

هرکس در یک مخزن خون ، شیشه یا گودال بیفتد ، این خونی است که او را تحریک می کند و خون در کوزه یک زن حیض است و اگر سر کوزه با پارچه ای محکم شود ، قاعدگی است. پیوند ، و خون نشان دهنده زندگی ، قدرت و پول صاحب آن و کسی است که به او کمک می کند و او را از یک حامی مالی یا پادشاه حمایت می کند یا آنچه را از لباس پنهان می کند یا آنچه را که در ستایش یا تهمت به دست می آورد ، نشان می دهد ، و شاید نشان می دهد اسپرم او ، که باعث ضعف در خروج او می شود ، و شاید نشان دهنده پول ممنوع برای کسی است که آن را خورد [2]

اگر در خواب خون بیش از حد از او خارج شود ، این نشان دهنده بی اثر بودن کسی است که توسط پدر ، پسر یا شریک زندگی از او راضی بوده یا کمبود پول وی ، یا چیزی از لباس خود را فروخته است ، یا تفاوت یک همسر یا عزیز دیگر. [2]

دلال در خواب خون می بیند

خون یک شخص نشان دهنده شیطان اوست که از او مانند جریان خون جاری می شود در حالی که او در خانه مانند دشمن در خانه است. شاید خون نشان دهنده چیزی است که او در هنگام مرگ غلبه می کند ، مانند عدم امکان خون از بیمار از قرمز به آبی یا زرد. خون با خون شسته می شود ، یا دشمن آن پیروز است ، و خون بیش از حد در صورت لزوم در خواب ، استراحت و ناپدید شدن بیرون می آید و خون قاعدگی یک زن شوهر است. [2]

دیدن خون در خواب از نظر ابن شاهین

تعبیر دیدن خروج خون از بدن در خواب

چه کسی دید که او از بدن خود خارج می شود خون از چاقو نیزه در بدن راست قرار دارد و پول خود را چند برابر می کند حتی اگر سفر ایمنی و ورود مجدد نشان داده ، و دید که خون از رگهای او خارج می شود به همان تعبیر شده کمبود پول در خون به همان اندازه که اگر پول ضعیفی باشد از ظرفیتی بهره مند می شود و خون از آلت تناسلی او بیرون می آید ، این نشان دهنده سقط جنین همسرش است و هر کسی که خون را از مقعد خارج می کند ، اگر به او برخورد کند بدن یا لباس ، او یک پول ممنوع دریافت می کند ، و هر کسی که خون از دندان های او بیرون می آید توسط نزدیکانش به او تحمیل می شود. [3]

دید که خون از بینی او بیرون آمد به معنای بدست آوردن پول از صورت حرام است اگرچه خون کمی بود آلوده لباس او را نکرد و دید او را تا می کند ، این نشان دهد فقر و کمبود پول اما پس از ضعف حرام بودن قدرت خود را بازگرداند ثروت اما ندید که چه زمانی او ضعیف تر بیرون آمد و خون بسیار کمی داشت این فرج کسانی است که به خاطر گفته برخی از آنها مضطرب هستند: یک قطره خون برای آنها تسکین دهنده است. [3]

دید خون مایع دقیق در بینی صدمه دیده است پول حرام است اگر چه ضخیم نشان داد باردار شد و گفته شد که خون دماغ صدمه و دیدم که Raaffh گنج در راه می کشد پول زکات به شارا می چکد و دید که بینی او خونریزی که فکر می کند منفعتش را از پول رئیسش دریافت می کند و این خوب است ، یا اگر فکر می کند به او آسیب می رساند ، چیزی از رئیسش دریافت می کند که ندارد و پس از آن آنچه را که از او متنفر است ، رنج خواهد برد. می بیند که خون از چشمانش بیرون می آید ، پس آن غم و جدایی است. [3]

تعبیر دیدن افتادن در استخر خون در خواب

هر کس ببیند خون در یک مکان جمع شده است ، در آن سقوط می کند ، او را متهم می کنند به آنچه که از او به کشتن غیرقانونی روح می ترسد ، و هر کسی که در یک مکان رودخانه خون یا ناودان مایع می بیند ، خون می ریزد. [3]

تعبیر دیدن خون لکه دار روی بدن یا لباس

من رأى أَن بجسمه مَكَانا يخرج مِنْهُ دم أَو صديد فلطخ جسده أَو ثَوْبه فَإِنَّهُ يُصِيب مَالا حَرَامًا بِقَدرِهِ وَإِن لم يلطخ شَيْئا فَإِنَّهُ يخرج من اثم وَمن رأى أَنه يسيل من وَجهه دم أَو قيح ولطخ ثَوْبه وَجَسَده فنظيره الأول وَإِن لطخ غَيره مِمَّا يخرج مِنْهُ فَإِنَّهُ يدْفع مَاله إِلَيْهِ ان كَانَ يعرفهُ وَإِن جَهله فخسارة.[٣]

دیدن خون در خواب از نظر ابن غنام

دیدن خونی که در کوزه است ، یک زن است ، حیض اگر سر کوزه با پارچه ای مسدود شده باشد ، این پیوند قاعدگی است و هرکسی که دست خود را در خون یک جسد بگذارد ، در محاکمه است. [4]

تعبیر دیدن خروج خون از بدن در خواب

اگر کسی ببیند یک لخته خون از بینی ، آلت تناسلی ، مقعد ، معده یا دهانش خارج می شود ، اگر همسرش قبل از کامل شدن بارداری کودک را سقط کند ، و هر که شیخ ببیند او را مسدود می کند ، پس می شنود یک کلمه از یک دوست گفته می شود که درست است و اگر خون از مقعد خارج شود ، این فرزندان کودکان هستند و هرکس که به خون آغشته شود از آن پول خارج شده است ، پول ممنوع است. [4]

تعبیر دیدن کسی که خون پیامبر را نوشیده است ، و او را در خواب دوست دارد

Ray of پیامبر دست داد آن را به پیروی سنت و نوشیدن خون عشق پیامبر او را در جهاد می کشد و خدا او را می بخشد تمام گناه احساس نوشیدن خون پیامبر صحیح از عشق آن را تحقیر آمیز است مردم خانه پیامبر است و آنها واقع . [4]

تعبیر دیدن افتادن در استخر خون در خواب

هرکسی که در خون شلاق بزند ، به ممنوع الخروجی تبدیل می شود یا به گناهی سنگین وارد می شود و هرکس در یک مخزن خون ، کوزه یا سوراخ بیفتد ، این خون است که با آن غرق می شود. [4]

تعبیر دیدن بیرون آمدن خون با شیر خرس در خواب

کسی را دید که حجاج بن یوسف الثاغفی بود مانند شیرهای شتر ما را فال می گیرد سپس خون را به ابن سیرین می دوشاند ، گفت این مرد ایرانی ها را دنبال می کند ، آنها را زکات می گیرد و آنها را ستم می کند ، و پول را که خون حرام بود ، می گیرد خوب. [4]

دیدن خون در خواب در کتاب جاماهی تعبیر خواب

هرکس فکر کند خون بدون زخم از او خارج می شود ، پس اگر مقامی است که می پذیرد آن را ، رشوه و می گیرد منزوی می شود ، و گرنه صدمه ای وارد شده است ، و اگر می بیند خون از آن خارج می شود. جراحی ، آنها رنج می برند ، پریشانی و از دست می دهند. [5]

از نظر که نوشیدن آن برای پول حرام و خون احراک به ناحق است و دید که بدن او بیرون آمدن آن خون یا چرک زدن ولتخ بدن یا لباسش بر ظرفیت حرام تأثیر می گذارد اما چیزی را که از آن بیرون می آید لکه دار نمی کند گناه کرد و دید که او از بدن خود بیرون می آید خون از خنجر نیزه می آید زیرا بدن او سالم است و پولش زیاد می شود و اگر در سفر باشد ، او امنیت و بازگشت خود را نشان می دهد. [5]

هر کس ببیند که خون از رگهای او خارج می شود ، پس از کمبود پول وی به مقدار خون ، خون او از بین می رود و بستگان او را از دندان او زدند. [5]

هرکس در جایی رودخانه ای از خون یا ناودان جاری را ببیند ، سپس آن را در محلی که خون ریخته می بیند ، و هر که ببیند خون از بینی او خارج شده است ، با ورود پول ممنوع به همان اندازه حرام است. در جاده چکه می کند ، زیرا او زکات پول خود را در پروژه می پردازد ، و هر کسی که ببیند خون از چشم او خارج می شود ، غم و فراق است. [5]

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...