معنی مستدام در لغت

مترادف مستدام: پایدار، پاینده، پیوسته، دایم، همیشگی، جاودان، دایمی، مدام

متضاد مستدام: ناپایدار

برابر پارسی: پاینده، پایدار، جاویدان

وجودتون مستدام

ظل عالی مستدام یعنی چه

جواب لطفتان مستدام

عمرتان مستدام

لطف عالی مستدام یعنی چه

جواب سایشون مستدام

مترادف مستدام

سایه تان مستدام

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...